Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky

Obsah listov od Willieho a Klogga

Listy z poštovej schránky, do ktorej sa dostanete pomocou rebríka na začiatku.

Niekedy sa hodí dobrá rada od Willa T.

Dear Klaymen,
Please feed my pet flytrap. He eats ring-food. I do not.
Love Willie

Drahý Klaymen,
Nakŕm, prosím, môjho maznáčika mucholapku. Žerie guľatú potravu. Ja nie.
S láskou Willie

My pal Klaymen
Have you seen my cool music box? Be careful when you play.
Sincerely Willie

Môj kamarát Klaymen
Videl si už moju cool hraciu skrinku? Buď opatrný, keď na nej budeš hrať.
S pozdravom Willie

Greetings Klay,
I mixed up the boom-sticks. Will you help unmix them?
Friends Willie

Vitaj Klay,
Pomiešali sa mi výbušniny. Pomôžeš mi ich roztriediť?
Kamarát Willie

Klaymen-Haymen
Blow up the Weasel and we can feast for days!
Buddies, Willie

Klaymen-Haymen
Odpáľ Beštiu a môžeme oslavovať!
Kamoš Willie

Hi Klay,
Me again. Make an "H" for Hoborg.
Willie Trombone

Nazdar Klay,
To som zase ja. Urob "H" ako Hoborg.
Willie Trombone

Klaaaaymen,
You may use my beaker to drink from the skull. I am a hoop-head.
Willie

Klaaaaymen,
Pokojne použi môj pohár na pitie z lebky. Ja som hoop-head.
Willie

Dear Klaymen
Pass thru the spikes to press the fog-horn button.
Love Willie

Drahý Klaymen
Prejdi cez klince a stlač fog-horn tlačidlo.
Milujúci Willie

Greetings Klaymen
You may drink from my secret fountain by the unsecret tree.
Pals, Willie

Nazdar Klaymen
Môžeš sa napiť z mojej tajnej fontány pri neutajenom strome.
Kolega, Willie

Klay-Klay-Bo-Bay
Spitting is fun. It is fun to spit and change the notes.
Brother Willie

Klayguy
Make the foghorn noise next to "Frenchie". He is my pet.
William

Klayguy
Sprav hluk kúsok od "Frenchie". Je to môj miláčik.
William

Klaaaaamen,
Thank you for killing Weasel. Now i CAN Drive in circles.
Willie Trombone

Klaaaaamen,
Vďaka za zabitie príšery. Teraz môžem jazdiť v kruhoch.
Willie Trombone

Dear Klaymen,
Three locks must unlock. Call yourself a chicken-pock.
Brother Willie

Drahý Klaymen,
Musíš odomknúť tri zámky. Nazvi sa chicken-pock.
Brother Willie

Dear Klay
I like shooting cannons. I still like shooting cannons.
W.T.

Drahý Klay
Mám rád strieľanie z kanónov. Stále mám rád strieľanie z kanónov.
W.T.

Klaymen,
I think you Broked the lake! I will not tell.
William

Klaymen,
The fifth ring turns on the radio.
Willie

Klay! Klay!
I am playing my favorite song on the lake walls!
Friends, Willie

Klaymen,
Doors are fast. We are faster.
Willie T.

Klaymen,
Dvere sú rýchle. My sme rýchlejší.
Willie T.

Klay guy
Lure Bil away with his blue bear.
Willie Trombone

Klay
Navnaď Bila preč pomocou jeho modrého medvedíka.
Willie Trombone

Hiiiiii,
Sometimes, we see more when there is no light.
Willie

Ahooooj,
Niekedy vidíme viac bez svetla.
Willie

Greetings Klay,
What goes Boom! must go up.
Mr. Trombone

Hi friend,
Someone needs to knock some sense into that Bil.
Willieeeee

Priateľu,
niekto by mal vtĺcť nejaký zmysel do Bila.
Willieeeee

Občas sú listy úplne o ničom:

Klaymen,
How do you spell Hoborg?
Love, Willie

Klaymen,
Ako sa hláskuje Hoborg?
S láskou, Willie

Klayyyyy,
Send this letter to three friends or you will fall ill.
Willie Dewan

Klayyyyy,
Pošli tento list trom priateľom, inak ochorieš.
Willie Dewan

Dear Klaymen,
You read too much
Willie

Drahý Klaymen,
Priveľa čítaš
Willie

Klay friend,
You read too darn much.
Willie

Dear Klay,
At first, this was fun, but now you're being a baby.
From Willie

Drahý Klay,
Spočiatku to bola zábava, ale teraz si už sa stávaš naivka.
From Willie

Hello,
Still no mail!
From Willie

Ahoj,
Stále bez pošty!
Od Willieho

Greetings again,
If you throw this away, I'll think less of you.
Willie

Ahoj znova,
Ak toto zahodíš, nič pekné si o tebe nepomyslím.
Willie

K.
Hi chum! My head has a whole in it.
W.

K.
Čau kamarát! Som v tom úplne ponorený.
W.

Dear Klaymen,
Hang me from a tree by my hoop so I can play "Absalom".
Willie

Drahý Klaymen,
Zves ma zo stromu s mojou obručou a môžeme hrať "Absalom".
Willie

Inokedy vám napíše aj Klogg:

Klaymen,
You should give up.
Klogg

Klaymen,
Mal by si sa nechať poddať.
Klogg

Klaymen,
Ding Dong The Willie's Dead!
Klogg

Klaymen,
Bim, bam... Willie je mŕtvy!
Klogg

Klay,
Hoborg says that he wants to wear you his crown.
Klogg

Klayi,
Hoborg hovorí, že chce, aby si nosil jeho korunu.
Klogg

Brother,
Let us rule this world side by side!
Klogg

Brat môj,
Nechaj nás vládnuť tomuto svetu!
Klogg

Klaymen,
You must be mistaken.
Klogg

Klaymen,
Musíš sa mýliť.
Klogg

Klaymen,
Why did you turn my Bil against me?
Klogg

Klaymen,
Prečo si otočil Bila proti mne?
Klogg

Klay,
We are from the same mold.
Klogg

Klay,
Sme z rovnakej hmoty.
Klogg

Klaymen,
I have a gift waiting for you at my castle
Klogg

Klaymen,
Mám pre teba darček čakajúci v mojom hrade
Klogg

Klaymen,
I was once naive like you.
Klogg

Klaymen,
Bol som rovnako naivný ako ty.
Klogg

Klaymen,
I write well, yes?
Klogg

Klaymen,
Píšem správne, áno?
Klogg

Powered by Etomite CMS.