Administrátori majú oprávnenie povoliť alebo zakázať BBCode značky. Ak sú BBCode značky povolené, zobrazí sa pomocný text vždy, keď píšete alebo upravujete príspevok alebo váš podpis. BBCode je súbor formátovacích značiek používaných pre zmenu vzhľadu textu v tomto diskusnom fóre. BBCode značky sú založené na rovnakom princípe ako značky HTML a sú im veľmi podobné. Nižšie je uvedený zoznam všetkých dostupných značiek s návodom ako ich používať.

Formát textu môžete meniť nasledujúcimi značkami, ktoré môžu byť vnorené.

[b]Tučné písmo[/b] Vytvorí: Tučné písmo
[u]Podčiarknuté písmo[/u] Vytvorí: Podčiarknuté písmo
[i]Kurzíva[/i] Vytvorí: Kurzíva
[color=#FF0000]Červené písmo[/color] Vytvorí: Červené písmo
[color=blue]Modré písmo[/color] Vytvorí: Modré písmo
[b][u]Tučný, podčiarknutý text[/u][/b] Vytvorí: Tučný, podčiarknutý text
[h]Hlavičkové písmo[/h] Vytvorí:
Hlavičkové písmo

Odkaz na iný dokument a/alebo e-mailovú adresu, môžete vytvoriť pomocou značiek:

[url=http://neverhood.etomite.sk/online/]The Neverhood Fórum[/url] Vytvorí: The Neverhood Fórum
[url]http://neverhood.etomite.sk/online/[/url] Vytvorí: http://neverhood.etomite.sk/online/
[email]name@example.com[/email] Vytvorí: name@example.com
[email=name@example.com]Moja e-mailová adresa[/email] Vytvorí: Moja e-mailová adresa

Pokiaľ chcete niekoho citovať, použite značku pre citáciu. Citáciu môžete vytvoriť bez upresnenia mena.

[quote=James]Toto je citovaný text.[/quote] Vytvorí rámček s citáciou.
James napísal(a):

Toto je citovaný text.

[quote]Toto je citovaný text.[/quote] Vytvorí jednoduchý rámček s citáciou.

Toto je citovaný text.

Pri zobrazovaní zdrojových kódov sa uistite, že používáte značku [code]. Text formátovaný značkou [code] bude zobrazený neproporcionálnym písmom (všetky písmená rovnako široké) a toto písmo nebude ovplyvnené ostatnými značkami.

[code]Toto je ukážka kódu.[/code] Vytvorí rámček s kódom.
Toto je ukážka kódu.
[code]Toto je ukážka dlhého kódu. Toto je ukážka dlhého kódu. Toto je ukážka dlhého kódu. Toto je ukážka dlhého kódu. Toto je ukážka dlhého kódu.[/code] Vytvorí rámček s vodorovnou scrollovacou lištou.
Toto je ukážka dlhého kódu. Toto je ukážka dlhého kódu. Toto je ukážka dlhého kódu. Toto je ukážka dlhého kódu. Toto je ukážka dlhého kódu.

Pre vytvorení zoznamu môžete využiť list tag. Máte možnosť výberu z 3 typov zoznamov.

[list][*]Príklad zoznamovej položky 1.[/*][*]Príklad zoznamovej položky 2.[/*][*]Príklad zoznamovej položky 3.[/*][/list] vytvára buletinový zoznam.
  • Príklad zoznamovej položky 1.
  • Príklad zoznamovej položky 2.
  • Príklad zoznamovej položky 3.
[list=1][*]Príklad zoznamovej položky 1.[/*][*]Príklad zoznamovej položky 2.[/*][*]Príklad zoznamovej položky 3.[/*][/list] vytvára číselný zoznam.
  1. Príklad zoznamovej položky 1.
  2. Príklad zoznamovej položky 2.
  3. Príklad zoznamovej položky 3.
[list=a][*]Príklad zoznamovej položky 1.[/*][*]Príklad zoznamovej položky 2.[/*][*]Príklad zoznamovej položky 3.[/*][/list] vytvára zoznam z písmen.
  1. Príklad zoznamovej položky 1.
  2. Príklad zoznamovej položky 2.
  3. Príklad zoznamovej položky 3.